CURS RECEPTIONER in Timisoara

 • Data deschidere: Amanat martie 2020
 • Teorie: 80 ore

 • Practica: 100 ore

 • Conditii: Studii medii (12 clase)

 • Pret: 1790 lei

 • Promotie limitata: 1490 lei

Curs Receptioner, COR: 422201

Competentele profesionale obtinute si care se inscriu pe suplimentul descriptiv ce insoteste certificatul de specializare:

 • Comunicarea eficienta la locul de munca.

 • Munca in echipa.

 • Competente generale la locul de munca.

 • Aplicarea NPM si NPSI.

 • Organizarea locului de munca.

 • Promovarea imaginii hotelului.

 • Competente specifice.

 • Asigurarea efectuarii platilor.

 • Efectuarea de operatii specifice pentru sosirea si plecarea clientilor.

 • Oferirea de servicii hoteliere catre client.

 • Rezolvarea reclamatiilor clientilor.

Conditii de inscriere:

Documentele necesare inscrierii: copie carte de identitate; copie diploma de bacalaureat sau certificat de studii; copie certificat de nastere; copie certificat de casatorie; adeverinta medicala; formular inscriere; dovada achitarii taxei de participare.

Formatori:

 • Doctor Inginer Profesor DANIELA ZOIA POPESCU

 • Formator Dip.Ec. CORINA MACRI

Tipul certificatului eliberat

In urma absolvirii examinarii finale, dupa 30 de zile de la data examenului final vi se va elibera certificatul de specializare profesionala eliberat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si de Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin CNFPA - Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, in care se vor inscrie datele personale, tipul cursului pe care l-ati absolvit si media de absolvire. Certificatul va fi insotit de o anexa, in care sunt inscrise competentele dobandite, in conformitate cu standardul ocupational specific ocupatiei pentru care ati absolvit cursul.

Tipul certificatului eliberat

Certificatul de Specializare de acest tip este singurul certificat recunoscut la nivel national si international, in conformitate cu legislatia in vigoare!