CURS CAMERISTA, COR: 349204

Data deschidere: martie 2021
Teorie: 40 ore
Practica: 60 ore
Conditii: Invatamantul minim obligatoriu
Pret: 940 lei
Promotie limitata: 800 lei

Numarul de locuri este limitat!

PROGRAM CURS CAMERISTA

Practica si teoria de luni pana vineri dupa ora 8 dimineata.

Cursurile nostre nu au nicio legatura cu cele existente pe piata acum.
Cursantii invata la Hotel Casa del Sole.
La noi se vine pentru meserie, diploma (recunoscuta international) si scrisoare de recomandare.

Formatori:

 • Doctor Inginer Profesor DANIELA ZOIA POPESCU

 • Formator Dip.Ec. MACRI CORINA

Curs Camerista, COR: 349204

Competentele profesionale obtinute si care se inscriu pe suplimentul descriptiv ce insoteste certificatul de calificare:

 • Comunicarea interactiva.

 • Munca in echipa.

 • Perfectionarea profesionala.

 • Asigurarea respectarii normelor igienico-sanitare.

 • Asigurarea aplicarii normelor de SSM si PSI.

 • Monitorizarea activitatii compartimentului de etaj.

 • Gestionarea resurselor compartimentului de etaj.

 • Solutionarea cerintelor clientului.

 • Planificarea si organizarea activitatii de housekeeping.

 • Furnizarea de informatii catre clienti cu privire la serviciile specifice.

Conditii de inscriere:

Documentele necesare inscrierii: copie carte de identitate; copie diploma de bacalaureat sau certificat de studii; copie certificat de nastere; copie certificat de casatorie; adeverinta medicala; formular inscriere; dovada achitarii taxei de participare.

Tipul certificatului eliberat

In urma absolvirii examinarii finale, dupa 30 de zile de la data examenului final vi se va elibera certificatul de calificare profesionala eliberat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si de Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin CNFPA - Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, in care se vor inscrie datele personale, tipul cursului pe care l-ati absolvit si media de absolvire. Certificatul va fi insotit de o anexa, in care sunt inscrise competentele dobandite, in conformitate cu standardul ocupational specific ocupatiei pentru care ati absolvit cursul.

Tipul certificatului eliberat

Certificatul de calificare de acest tip este singurul certificat recunoscut la nivel national si international, in conformitate cu legislatia in vigoare!