CURS ADMINISTRATOR PENSIUNE TURISTICA

Data deschidere: ianuarie 2021
Teorie: 260 ore
Practica: 460 ore
Conditii: Studii medii
Pret: 1900 lei

Curs Administrator pensiune turistica, COR: 512113

Competentele profesionale obtinute si care se inscriu pe suplimentul descriptiv ce insoteste Certificatul de Specializare:

 • Comunicarea eficienta la locul de munca.

 • Munca in echipa multidisciplinara.

 • Gestionarea informatiilor cu ajutorul calculatorului.

 • Promovarea imaginii pensiunii.

 • Organizarea activitatii in cadrul pensiunii turistice.

 • Urmarirea aplicarii NPM si NPSI.

 • Verificarea gestionarii financiare.

 • Efectuarea operatiilor specifice de cazare si alimentatie.
 • Verificarea gestionarii financiare.

 • Incheierea contractelor cu clientii.

Conditii de inscriere:

Documentele necesare inscrierii: copie carte de identitate; copie diploma de bacalaureat sau certificat de studii; copie certificat de nastere; copie certificat de casatorie; adeverinta medicala; formular inscriere; dovada achitarii taxei de participare.

Formatori:

 • Doctor Inginer Profesor DANIELA ZOIA POPESCU

 • Formator Dip.Ec. CORINA MACRI

Tipul certificatului eliberat

In urma absolvirii examinarii finale, dupa 30 de zile de la data examenului final vi se va elibera certificatul de specializare profesionala eliberat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si de Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin CNFPA - Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, in care se vor inscrie datele personale, tipul cursului pe care l-ati absolvit si media de absolvire. Certificatul va fi insotit de o anexa, in care sunt inscrise competentele dobandite, in conformitate cu standardul ocupational specific ocupatiei pentru care ati absolvit cursul.

Tipul certificatului eliberat

Certificatul de specializare de acest tip este singurul certificat recunoscut la nivel national si international, in conformitate cu legislatia in vigoare!