Curs Pizzar, COR: 512002

Competentele profesionale obtinute si care se inscriu pe suplimentul descriptiv ce insoteste certificatul de specializare:

  • Aplicarea normelor de securitate si sanatate in munca Titlul unitatii.

  • Aplicarea normelor de protectia mediului Titlul unitatii.

  • Aplicarea normelor igienico-sanitare Titlul unitatii.

  • Organizarea activitatii la locul de munca Titlul unitatii.

  • Incasarea contravalorii produselor comercializate Titlul unitatii.

  • Gestionarea materiilor prime si auxiliare Titlul unitatii.

  • Exploatarea echipamentelor tehnologice Titlul unitatii.

  • Realizarea pizzei.

Conditii de inscriere:

Documentele necesare inscrierii: copie carte de identitate; copie diploma de bacalaureat sau certificat de studii; copie certificat de nastere; copie certificat de casatorie; adeverinta medicala; formular inscriere; dovada achitarii taxei de participare.

Tipul certificatului eliberat

In urma absolvirii examinarii finale, dupa 30 de zile de la data examenului final vi se va elibera certificatul de specializare profesionala eliberat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si de Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin CNFPA - Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, in care se vor inscrie datele personale, tipul cursului pe care l-ati absolvit si media de absolvire. Certificatul va fi insotit de o anexa, in care sunt inscrise competentele dobandite, in conformitate cu standardul ocupational specific ocupatiei pentru care ati absolvit cursul.

Tipul certificatului eliberat

Certificatul de specializare de acest tip este singurul certificat recunoscut la nivel national si international, in conformitate cu legislatia in vigoare!

CURS PIZZAR

Data deschidere: februarie 2021
Teorie: 200 ore
Practica: 480 ore
Conditii: Invatamantul minim obligatoriu
Pret: 5450 lei
Pret promo: 4650 lei

Numarul de locuri este limitat!