BUCATAR SEF in Timisoara

Data deschidere: iunie 2021
Teorie: 100 ore
Practica: 120 ore
Conditii: Studii Generale Minime + Diploma Bucatar Specialist
Pret: 7990 lei
Pret promo: 7240 lei

Numarul de locuri este limitat!

Bucatar Sef in Timisoara, COR: 394304

Competentele profesionale obtinute si care se inscriu pe suplimentul descriptiv ce insoteste certificatul de specializare:

 • Comunicarea in limba moderna.

 • Dezvoltarea pregatirii profesionale.

 • Controlul aplicarii NSSM si PSI si securitatea muncii.

 • Exploatarea echipamentelor tehnologice.

 • Coordonarea activitatilor specifice bucatariei.

 • Asigurarea pastrarii factorilor nutritivi.

 • Asigurarea salubritatii materiilor prime si a preparatelor culinare.

 • Realizarea estetica a preparatelor culinare.

 • Asigurarea calitati.

 • Promovarea ofertei de preparate culinare.

Conditii de inscriere:

Documentele necesare inscrierii: copie carte de identitate; Copie diploma de bacalaureat sau certificat de studii; Diploma absolvire Bucatar Specialist; Copie certificat de nastere; Copie certificat de casatorie; Adeverinta medicala; Formular inscriere; Dovada achitarii taxei de participare.

Formatori:

 • Doctor Inginer Profesor DANIELA ZOIA POPESCU

 • Chef RAUL LUP

 • Chef DANIEL DRAGAN KUCUL

Tipul certificatului eliberat

In urma absolvirii examinarii finale, dupa 30 de zile de la data examenului final vi se va elibera certificatul de Specializare profesionala eliberat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si de Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin CNFPA - Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, in care se vor inscrie datele personale, tipul cursului pe care l-ati absolvit si media de absolvire. Certificatul va fi insotit de o anexa, in care sunt inscrise competentele dobandite, in conformitate cu standardul ocupational specific ocupatiei pentru care ati absolvit cursul.

Tipul certificatului eliberat

Certificatul de Specializare de acest tip este singurul certificat recunoscut la nivel national si international, in conformitate cu legislatia in vigoare!