CURS MANAGER DE PROIECT in Timisoara

Date incepere: septembrie 2020
Teorie: 60 ore
Practica: 60 ore
Conditii: Studii Superioare
Pret: 1485 lei
Promotie: 1200 lei

Curs Manager de proiect, COR: 242104

Competentele profesionale obtinute si care se inscriu pe suplimentul descriptiv ce insoteste certificatul de Specializare:

  • Stabilirea scopului proiectului.
  • Planificarea activitatilor si jaloanelor proiectului.
  • Gestiunea utilizarii costurilor si resurselor operationale pentru proiect.

  • Managementul echipei de proiect.

  • Managementul comunicarii in cadrul proiectului.

  • Managementul calitatii proiectului.

Conditii de inscriere la Curs Manager de proiect:

Documentele necesare inscrierii: copie carte de identitate; copie diploma de absolvire a unei institutii de invatamant superior; copie certificat de nastere; copie certificat de casatorie; adeverinta medicala; formular inscriere; dovada achitarii taxei de participare.

Formatori:

  • Doctor Inginer Profesor DANIELA ZOIA POPESCU

Tipul certificatului eliberat

In urma absolvirii examinarii finale, dupa 30 de zile de la data examenului final vi se va elibera certificatul de Specializare profesionala eliberat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si de Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin CNFPA - Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, in care se vor inscrie datele personale, tipul cursului pe care l-ati absolvit si media de absolvire. Certificatul va fi insotit de o anexa, in care sunt inscrise competentele dobandite, in conformitate cu standardul ocupational specific ocupatiei pentru care ati absolvit cursul.

Certificat Specializare

Certificatul de Specializare de acest tip este singurul certificat recunoscut la nivel national si international, in conformitate cu legislatia in vigoare!