BUCATAR SPECIALIST/ VEGETARIAN/ DIETETICIAN in Timisoara

Data deschidere: 24 mai 2021
Teorie: 100 ore
Practica: 120 ore
Conditii: Studii Generale Minime + Diploma Calificare Bucatar
Pret: 7990 lei
Pret promo: 7240 lei

Numarul de locuri este limitat!

Bucatar Specialist/ Vegetarian/ Dietetician, COR: 512203

Competentele profesionale obtinute si care se inscriu pe suplimentul descriptiv ce insoteste certificatul de specializare:

 • Comunicare in limba oficiala.

 • Competente de baza in matematica, stiinta si tehnologie.

 • Competente antreprenoriale.

 • Aplicarea normelor de securitate si sanatate in munca si in situatii de urgenta.

 • Aplicarea normelor de siguranta alimentara HACCP – Hazard Analysis Critical Control Point (Analiza Riscurilor Punct Critic de Control).

 • Aplicarea principiilor nutritiei sanatoase si echilibrate.

 • Realizarea preparatelor dietetice si vegetariene.

 • Realizarea specialitatilor culinare din bucataria nationala si internationala.

 • Organizarea muncii in partidele din bucatarie.

 • Prezentarea estetica a preparatelor culinare.

Conditii de inscriere:

Documentele necesare inscrierii: copie carte de identitate; copie diploma de bacalaureat sau certificat de studii; copie diploma calificare bucatar; copie certificat de nastere; copie certificat de casatorie; adeverinta medicala; formular inscriere; dovada achitarii taxei de participare.

Formatori:

 • Doctor Inginer Profesor DANIELA ZOIA POPESCU

 • Chef RAUL LUP

 • Chef DANIEL DRAGAN KUCUL

Tipul certificatului eliberat

In urma absolvirii examinarii finale, dupa 30 de zile de la data examenului final vi se va elibera certificatul de Specializare profesionala eliberat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si de Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin CNFPA - Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, in care se vor inscrie datele personale, tipul cursului pe care l-ati absolvit si media de absolvire. Certificatul va fi insotit de o anexa, in care sunt inscrise competentele dobandite, in conformitate cu standardul ocupational specific ocupatiei pentru care ati absolvit cursul.

Tipul certificatului eliberat

Certificatul de Specializare de acest tip este singurul certificat recunoscut la nivel national si international, in conformitate cu legislatia in vigoare!